Verhaalsbijstand

Verhaalsbijstand is een service van ZLM Verzekeringen waarbij wij uw schade waarvoor u zelf niet verzekerd bent, verhalen. Heeft u (letsel)schade en is een ander hiervoor aansprakelijk? Dan kunt u uw schade verhalen op de veroorzaker. Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom verhaalt Stichting Rechtsbijstand ZLM de schade voor u. 

Voor wie verhalen wij schade?

Wij verhalen uw schade als u bij ZLM verzekerd bent en een verzekering heeft met een verhaalsbijstanddekking.

Wat doen wij voor u?

Wij verhalen uw schade waar u zelf niet voor verzekerd bent op de aansprakelijke partij. Dit kan bijvoorbeeld schade aan uw auto of kleding zijn. Is een verzekerde gewond geraakt, dan zijn voorbeelden van schade: inkomensverlies, smartengeld en kosten van huishoudelijke hulp. Bij overlijden zijn dit in ieder geval de kosten van de uitvaart. 

Hoe stellen wij uw schade vast?

Wij schakelen een schade-expert, medisch specialist of een andere deskundige in. Dit is afhankelijk van wat voor schade u heeft. Wij voeren de discussie met de verzekeraar van de veroorzaker. Als het moet tot in de rechtszaal.

Wat gebeurt er als wij uw schade niet kunnen verhalen?

Dan is de schade helaas voor uw eigen rekening, omdat u niet verzekerd bent voor de schade. Soms lukt het niet om een schade voor u te verhalen. Bijvoorbeeld omdat er geen of onvoldoende bewijs is over de toedracht. Of omdat de veroorzaker niet bekend is. Soms kunnen wij de schade gedeeltelijk verhalen. Bijvoorbeeld omdat beide partijen schuldig zijn. Zien wij geen of maar een kleine kans om uw schade te verhalen? Dan informeren wij u hierover als wij uw schademelding hebben ontvangen.

Hoe schakelt u Stichting Rechtsbijstand ZLM in?

U meldt uw schade bij ZLM Verzekeringen. Dat kan online via Mijn ZLM of telefonisch op 0113 – 238 888. ZLM geeft ons opdracht om voor u aan de slag te gaan. U kunt dus niet zelf rechtstreeks een beroep doen op onze verhaalsbijstand.

Geschillenregeling

Bent u het niet eens met de behandelaar van uw zaak over de haalbaarheid van uw zaak? Of met de wijze waarop de medewerker uw zaak juridisch inhoudelijk verder behandelt? Dan is er een verschil van inzicht met ons.

Wat u zich misschien nog afvraagt...

U heeft (letsel)schade en een ander is hiervoor aansprakelijk? Dan kunt u deze schade verhalen, maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Afhankelijk van de situatie neemt ZLM of de Stichting Rechtsbijstand ZLM u deze zorgen uit handen. We verhalen  de schade voor u. We noemen dit verhaalsbijstand.

Op de volgende verzekeringen van ZLM is deze verhaalsbijstand meeverzekerd:

  • personenautoverzekering;
  • bestelautoverzekering;
  • oldtimerverzekering;
  • kampeerautoverzekering;
  • motorverzekering;
  • caravanverzekering;
  • bromfietsverzekering;
  • fietsverzekering;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) als u als voetganger of fietser in de Benelux in het verkeer schade heeft opgelopen.

U kunt niet zelf rechtstreeks een beroep doen op onze verhaalsbijstand. Alleen ZLM Verzekeringen kan ons opdracht geven verhaalsbijstand te verlenen. U meldt uw schade daarom bij ZLM Verzekeringen.

Voorwaarden

U leest de voorwaarden voor Verhaalsbijstand in de voorwaarden van de verzekering waarop u de dekking Verhaalsbijstand heeft. Kies in het overzicht op de website van ZLM Verzekeringen de voorwaarden van uw verzekering om ze te lezen.