Fraudebeleid

De basis voor verzekeren is vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat u bij een schade of bij een verzoek om rechtsbijstand de juiste en volledige informatie verstrekt. U vertrouwt erop dat wij uw schade verhalen of goede juridische bijstaand verlenen. Onze manier van werken gaat uit van dit vertrouwen.

Fraude

Helaas is er een kleine groep mensen die ons en uw vertrouwen misbruikt. Wij vinden dit niet acceptabel. Daarom hebben wij een fraudebeleid. Ons fraudebeleid richt zich op het voorkomen en bestrijden van fraude. Onder fraude verstaan we het opzettelijk en op oneigenlijke gronden (proberen te) verkrijgen van een schadevergoeding of juridische bijstand. De volgende voorbeelden komen we in de praktijk tegen:

  • Niet de waarheid vertellen bij een schademelding.
  • Bij een aanrijding ook een al voor de aanrijding aanwezige schade claimen.
  • Het vervalsen van een aankoop- of reparatiefactuur bij het claimen van een schade.
  • Verzwijgen dat het geschil al is ontstaan voor het afsluiten van de verzekering.

Voorkom misverstanden

Weet u niet goed op welke manier u moet handelen bij een schademelding of bij het indienen van verzoek om rechtsbijstand? Neem dan contact met ons op. Zo voorkomen we samen misverstanden.

Fraude, wat dan?

Wanneer wij vaststellen dat er sprake is van fraude wordt de behandeling gestaakt en wordt de opdracht voor verhaals- of rechtsbijstand teruggegeven aan ZLM Verzekeringen. De verzekeringnemer informeren wij hier schriftelijk over. Het dossier blijft onder het beheer van de Stichting Rechtsbijstand ZLM. Wij registreren het incident in het Incidentenregister Stichting Rechtsbijstand ZLM. ZLM Verzekeringen kan een nader onderzoek opstarten. Dit overeenkomstig het ZLM fraudebeleid.