Geschillenregeling

Bent u het niet eens met de behandelaar van uw zaak over de haalbaarheid van uw zaak? Of met de wijze waarop de medewerker uw zaak juridisch inhoudelijk verder behandelt? Dan is er een verschil van inzicht met ons. En geldt de geschillenregeling. Dan kunnen we de zaak voorleggen aan een onafhankelijke advocaat die is gespecialiseerd in het rechtsgebied waarover uw zaak gaat. Onze medewerker wijst u ook op deze mogelijkheid. U kunt geen gebruik maken van de geschillenregeling als u een meningsverschil heeft met een advocaat die u bijstaat op basis van de verplichte of vrije advocaatkeuze. Of als u een meningsverschil heeft met een externe deskundige.

Wat houdt de geschillenregeling in?

De volledige tekst van de geschillenregeling leest u in de Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering onder het kopje 'Wat gebeurt er als de verzekerde het niet met ons eens is?'. Hieronder leest u een korte samenvatting.

Wij leggen de zaak voor aan een onafhankelijke advocaat

U legt ons schriftelijk uit waarom u het niet met ons eens bent. Wij maken in overleg met u een brief waarin wij zowel uw standpunt als het standpunt van ons formuleren. Vervolgens leggen wij de zaak voor aan een advocaat om over het meningsverschil te oordelen. Dit is altijd een onafhankelijke advocaat die is gespecialiseerd in het rechtsgebied waarover uw zaak gaat. Wij kunnen de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten vragen een advocaat aan te wijzen om over het meningsverschil te oordelen. Deze advocaat ontvangt van ons de brief met beide standpunten en alle informatie die van belang is. Op basis van deze informatie beslist de advocaat wie er gelijk heeft, u of wij. Wat de beslissing van de advocaat ook is, u en wij houden ons hier aan. Wij helpen u verder in overeenstemming met het oordeel van de advocaat. De kosten zijn voor onze rekening en komen niet ten laste van het verzekerde kostenmaximum. Wij kunnen besluiten de verdere behandeling van uw zaak over te dragen aan een advocaat of andere externe deskundige. In dat geval geven wij de opdracht niet aan de advocaat die het advies heeft uitgebracht of aan een collega van hetzelfde kantoor.

Bent u het niet eens met het oordeel van de advocaat?

Of wilt u niet dat wij de behandeling van uw zaak voortzetten op basis van dit oordeel? Dan kunt u de zaak voor eigen rekening en risico voortzetten. Krijgt u alsnog geheel of gedeeltelijk gelijk, dan betalen wij de redelijke kosten van rechtsbijstand die u gemaakt heeft.