Klacht doorgeven

Bent u niet tevreden? Dan horen wij dit graag. Zo geeft u ons de mogelijkheid uw ontevredenheid weg te nemen en onze dienstverlening te verbeteren. Neem eerst contact op met de medewerker die u heeft gesproken of waarvan u een brief of e-mail heeft gekregen. Vaak komt u er samen uit. Lukt dit niet? Dan dient u een klacht in.

Wilt u een klacht indienen?

Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U meldt de klacht via de website van ZLM Verzekeringen.
  • U stuurt een brief naar: ZLM Verzekeringen, t.a.v. directie, Postbus 70, 4460 BA Goes.
  • U belt met één van de klachtenbehandelaars van ZLM Verzekeringen. Als u telefonisch een klacht wilt indienen, neem dan contact op via telefoonnummer 0113 – 238 080.
  • U mailt de klachtenbehandelaars van ZLM Verzekeringen.

Hoe behandelt ZLM uw klacht?

De klachtenbehandelaar behandelt namens de directie van ZLM Verzekeringen uw klacht. U ontvangt binnen 2 weken onze inhoudelijke reactie. Bent u daar niet tevreden over? En bent u een particuliere klant? Dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht voorleggen aan het Kifid. Het adres is:

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 0900 - 355 22 48
I www.kifid.nl
E info@kifid.nl

U kunt er ook voor kiezen de zaak voor te leggen aan de burgerlijke rechter.