Mijn vraag gaat over...

Aankopen

Allereerst kunt u nagaan of er sprake is van garantie. De afspraken hierover maakt u met de verkoper. Heeft u garantie? Dan kunt daar binnen de garantieperiode gebruik van maken.

Ook bij het ontbreken van garantie heeft u altijd recht op een goed en betrouwbaar product. Als het product niet over de eigenschappen beschikt die u ervan mocht verwachten, dan is er sprake van non-conformiteit. Bij de beoordeling van de vraag of hiervan sprake is, speelt onder andere mee of u met het probleem bekend kon zijn.

Is er sprake van non-conformiteit dan kunt u van de verkopen eisen dat hij

  • Het ontbrekende onderdeel alsnog levert;
  • Het product herstelt;
  • Het product vervangt; dit moet wel in verhouding staan tot het gebrek aan het product;
  • De verkoper mag zelf kiezen of hij voor vervanging of herstel kiest.

Gaat het product binnen 6 maanden kapot? Dan is het voldoende dat u de verkoper vertelt dat het product niet voldoet. De verkoper moet dan bewijzen dat u het product zelf kapot heeft gemaakt.

Gaat het product na 6 maanden kapot?. Dan zult u moeten bewijzen dat het product al bij aflevering niet over de eigenschappen beschikte die u mocht verwachten. In veel gevallen heeft u hiervoor het oordeel nodig van een onafhankelijk deskundige.

Ja. Er is namelijk sprake van een koop op afstand. Dan heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kunt u de koopovereenkomst nog ontbinden. De verkoper is verplicht u op de bedenktijd te wijzen.

De verkoper is ervoor verantwoordelijk dat u het pakketje ontvangt. En moet dit ook bewijzen. Bijvoorbeeld door een handtekening voor ontvangst. Men kan u dus niet naar de pakketdienst verwijzen. Met de pakketdienst hebt u geen overeenkomst.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Chantal