Mijn vraag gaat over...

Letselschade

 • Maak foto’s van de ongevalsplaats en uw verwondingen.
 • Bent u niet direct na het ongeval behandeld? Ga dan zo snel mogelijk naar uw huisarts.
 • Meld het ongeval bij ons aan. Dit kan telefonisch, online of per post. Bij een verkeersongeval gebruikt u een Europees schadeformulier.
 • Is er onduidelijkheid of discussie? Neem dan contact op met de politie  via 0900 – 8844.
 • Heeft u behoefte aan emotionele ondersteuning? Neem dan bijvoorbeeld contact op met Slachtofferhulp Nederland.
 • Houd vanaf het begin bij welke kosten u maakt als gevolg van het ongeval.

Bij

 • een (verkeers)ongeval;
 • een medische fout;
 • letsel door een gebrekkig product;
 • letsel door een bedrijfsongeval;
 • letsel door een gewelds- of zedenmisdrijf.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunnen wij u in alle gevallen helpen. Heeft u een verkeersongeval met een motorrijtuig wat bij ZLM Verzekeringen verzekerd is, dan heeft u recht op verhaalsbijstand.

Wij gaan direct na uw melding voor u aan de slag. Wij bellen u en stellen de tegenpartij aansprakelijk. Ook proberen wij zo snel mogelijk een voorschot op uw letselschade te claimen. Wij leggen u uit wat wij verder voor u gaan doen. Als het nodig is, bezoeken wij u thuis.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • medische kosten;
 • reiskosten;
 • kosten door verblijf in ziekenhuis of revalidatiecentrum;
 • kosten huishoudelijke hulp;
 • verlies zelfwerkzaamheid (werk in de tuin/aan woning);
 • verlies zelfredzaamheid (persoonlijke verzorging);
 • verlies arbeidsvermogen (inkomen en/of pensioen);
 • aanpassingen aan woning, auto of werkplaats;
 • smartengeld.

Wij verzamelen alle informatie van de schade die u al geleden heeft. En onderzoeken welke schadeposten er mogelijk nog ontstaan. Wij maken voor u een duidelijk overzicht van alle schadeposten. Inclusief eventuele bedragen die de verzekeraar van de veroorzakende partij al betaald heeft. De verzekeraar moet altijd eerst aansprakelijkheid erkennen. Pas daarna volgt een betaling.

Dat is lastig te zeggen. Houd er in ieder geval rekening mee dat het hele proces veel tijd kost. De afwikkeling gebeurt na uw goedkeuring. En meestal pas als u volledig bent hersteld. Als u niet helemaal herstelt, proberen wij uiterlijk 2 jaar na het ongeval uw letselschade te regelen. Maar soms is dat ook dan nog niet mogelijk. Wij adviseren u altijd uitgebreid over de afwikkeling. Meer informatie vindt u op de website van de Letselschade Raad.

In Nederland zijn er veel initiatieven ontwikkeld die bijdragen aan een soepeler verloop van letselschadezaken. De Letselschade Raad heeft richtlijnen en een Gedragscode opgesteld. Bijna alle verzekeraars werken volgens de Letselschade Richtlijnen en de Gedragscode Letselschade en GOMA.

Op internet is heel veel informatie te vinden. De meest complete informatie en verwijzingen vindt u op Slachtofferwijzer, mogelijk gemaakt door Fonds Slachtofferhulp.

Ga eerst het gesprek met de zorgverlener aan en/of dien een schriftelijke klacht in. Wij helpen u bij het opstellen van een klachtbrief. Wij adviseren ook om met de arts in gesprek te gaan over een mogelijke fout bij de medische behandeling en dat deze eerlijk verantwoording neemt voor de fout. Doet deze dat niet, dan kunt u op 2 manieren een klacht indienen: bij de klachtencommissie van het ziekenhuis en bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Dit vergroot de kans op aanhouding en/of vervolging van de dader. En u kunt aanspraak maken op schadevergoeding. Tijdens het strafproces vraagt u hierom via een voegingsformulier.  Dit ontvangt u zodra de verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd. Wij ondersteunen en adviseren u bij het invullen van dit formulier. Uiteindelijk doet de strafrechter een uitspraak over uw schade. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Als u spreekrecht heeft, informeert het Openbaar Ministerie u hierover. U heeft dan het recht om tijdens de rechtszaak te vertellen wat de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen voor u zijn. U kunt ook een schriftelijke verklaring opstellen. Ook hierbij helpen wij u.

U heeft (letsel)schade en een ander is hiervoor aansprakelijk? Dan kunt u deze schade verhalen, maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Afhankelijk van de situatie neemt ZLM of de Stichting Rechtsbijstand ZLM u deze zorgen uit handen. We verhalen  de schade voor u. We noemen dit verhaalsbijstand.