Mijn vraag gaat over...

Verkeer

 • Maak foto’s van de ongevalsplaats en uw verwondingen.
 • Bent u niet direct na het ongeval behandeld? Ga dan zo snel mogelijk naar uw huisarts.
 • Meld het ongeval bij ons aan. Dit kan telefonisch, online of per post. Bij een verkeersongeval gebruikt u een Europees schadeformulier.
 • Is er onduidelijkheid of discussie? Neem dan contact op met de politie  via 0900 – 8844.
 • Heeft u behoefte aan emotionele ondersteuning? Neem dan bijvoorbeeld contact op met Slachtofferhulp Nederland.
 • Houd vanaf het begin bij welke kosten u maakt als gevolg van het ongeval.
 • Vul samen met de tegenpartij een Europees schadeformulier in. De voorzijde vult u samen in. De achterzijde later alleen.
 • Maak foto’s van de situatie.
 • Noteer de gegevens van getuigen. Ook een passagier of familielid kan getuigen.
 • Is er onduidelijkheid of discussie? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 8844. De politie komt meestal niet bij een verkeersongeval met alleen materiële schade.
 • Kan uw auto niet meer rijden? Neem dan contact op met de alarmcentrale van ZLM Verzekeringen via 0113 – 238 238.
 • Maak foto’s van de situatie.
 • Noteer de gegevens van getuigen. Ook een passagier of familielid kan getuigen.
 • Meld het ongeval bij de politie. Heeft u het voertuig gezien dat de schade veroorzaakte maar heeft u geen kenteken? Doe dan direct aangifte bij de politie. Dat kan online of telefonisch via 0900-8844. In andere gevallen heeft u maximaal 14 dagen de tijd om aangifte te doen.
 • Vul een Europees schadeformulier in.

Alleen wanneer vaststaat dat de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig. Niet bij vandalisme. Er is altijd een eigen risico van € 250,-. Kijk op de website van het Waarborgfonds voor meer informatie en de voorwaarden.

Is het schadebedrag kleiner dan € 500,-? Dan is een gespecificeerde begroting voldoende. Uit de begroting moet duidelijk blijken waaruit het schadebedrag bestaat.

Als het schadebedrag hoger dan € 500,- is. Dan stelt een schade-expert in opdracht van Stichting Rechtsbijstand ZLM de schade vast. U maakt een afspraak via telefoonnummer 0113 – 238 238. De schade-expert beoordeelt uw schade op de afgesproken dag en plaats. Bij voorkeur bij een schadeherstel- of garagebedrijf. Houd er rekening mee dat  uw auto daar een dag staat. De expert bepaalt samen met de schadehersteller de schade aan uw voertuig. Daarna stuurt de schade-expert zijn rapport naar Stichting Rechtsbijstand ZLM.

Stichting Rechtsbijstand ZLM betaalt de kosten van de expert.

Ja. Ook het bedrijf waar u de schade laat vaststellen maakt kosten om de expertise te regelen. Dit zijn zogenaamde taxatiekosten. Deze kosten vallen niet onder de dekking van uw verzekering.  

Repareert het bedrijf waar de expertise is uitgevoerd uw schade? Dan vervallen de taxatiekosten. Laat u de schade niet of bij een ander bedrijf repareren? Houdt u er dan rekening mee dat u een factuur voor taxatiekosten ontvangt. Deze blijft voor eigen rekening. Alleen wanneer uw voertuig total loss is, kunnen wij de kosten claimen bij de aansprakelijke partij. De factuur moet u wel eerst zelf betalen.

Ja. Een garage of bergingsbedrijf mag kosten in rekening brengen voor de stalling van uw voertuig na een ongeval. Wij proberen deze kosten te claimen bij de aansprakelijke verzekeraar.

In Nederland heeft u geen reparatieplicht. Wanneer het ongeval in het buitenland is gebeurd, kan dat anders zijn. Omdat er andere regels gelden. Het kan zijn dat de verzekeraar bijvoorbeeld geen btw betaalt als er geen reparatiefactuur is. Of niet het volledige schadebedrag betaalt.