Gedragscodes

De Stichting Rechtsbijstand ZLM werkt volgens de volgende gedragscodes:

Kwaliteitscode Rechtsbijstand

Hierin is vastgelegd welke verplichtingen rechtsbijstandverzekeraars hebben naar hun klanten. Zo weet u wat u van ons mag verwachten. Meer informatie over de Kwaliteitscode Rechtsbijstand (pdf).

Gedragscode Verzekeraars

Wij onderschrijven ook de Gedragscode Verzekeraars (pdf).

Gedragscode Behandeling Letselschade

Hierin staat het belang van slachtoffers met letsel centraal. Een letselschadezaak kan ingewikkeld zijn en veel tijd kosten. 10 gedragsregels hebben als doel: een schadeclaim zo snel en goed mogelijk afwikkelen. Iedere betrokken partij is hiervoor verantwoordelijk. En werkt samen met alle andere partijen om dit doel te bereiken. De volledige Gedragscode Behandeling Letselschade (pdf).

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA

De GOMA schrijft voor dat zorgaanbieders patiënten openheid moeten geven na een medisch incident.  De gedragscode maakt een betere afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims mogelijk. Zorgaanbieders moeten gepast reageren op incidenten. Daarnaast moeten zij verzoeken om schadevergoeding op een gepaste manier behandelen. Het belang van de patiënt moet centraal staan bij de afwikkeling van klachten en claims na een medisch incident. De volledige Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (pdf).

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars

Uw persoonsgegevens zijn veilig bij ons. Als u ons inschakelt voor verhaals- of rechtsbijstand verwerken wij persoonsgegevens. Wij gaan hiermee zorgvuldig om en behandelen deze vertrouwelijk. De gedragscode voldoet aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Download de volledige Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (pdf).

Vragen?

Heeft u vragen over de gedragscodes? Neem dan gerust contact met ons op. Stuur een e-mail of bel 0113 - 238 820.