Mijn vraag gaat over...

Top10 veelgestelde vragen

Nee. U kunt ons alleen inschakelen als u een ZLM Rechtsbijstandverzekering heeft.

De rechtsbijstandverzekering dekt weliswaar arbeidsrechtelijke conflicten, maar bestaande of te verwachten kwesties zijn uitgesloten van dekking. Dit geldt voor alle conflicten.

Nee, verhaalsbijstand wil zeggen dat wij een schade die een tegenpartij aan u toebrengt, voor u verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij. Verhaalsbijstand is meeverzekerd op de motorrijtuigenverzekeringen van ZLM Verzekeringen.

Met een rechtsbijstandverzekering krijgt u ook rechtshulp voor andere juridische conflicten zoals met uw werkgever, de overheid of met een bedrijf waar u iets gekocht heeft.

Wij verlenen rechtsbijstand als het belang van de verzekerde minimaal € 100,- is. Voor een strafzaak en het verhalen van schade die in het verkeer is ontstaan, geldt geen minimumbedrag.

Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van persoonlijke juridische hulp op vrijwel elk gebied. Bij consumentenorganisaties (bijvoorbeeld ANWB, Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis) heeft u veelal alleen recht op advies op een bepaald vakgebied. En een organisatie behartigt vaak het belang van de leden in het algemeen, niet die van u als individu. Het is dus verstandig eerst na te gaan wat rechtshulp via een consumentenorganisatie inhoudt.

U heeft (letsel)schade en een ander is hiervoor aansprakelijk? Dan kunt u deze schade verhalen, maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Afhankelijk van de situatie neemt ZLM of de Stichting Rechtsbijstand ZLM u deze zorgen uit handen. We verhalen  de schade voor u. We noemen dit verhaalsbijstand.

Op de volgende verzekeringen van ZLM is deze verhaalsbijstand meeverzekerd:

  • personenautoverzekering;
  • bestelautoverzekering;
  • oldtimerverzekering;
  • kampeerautoverzekering;
  • motorverzekering;
  • caravanverzekering;
  • bromfietsverzekering;
  • fietsverzekering;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) als u als voetganger of fietser in de Benelux in het verkeer schade heeft opgelopen.

U kunt niet zelf rechtstreeks een beroep doen op onze verhaalsbijstand. Alleen ZLM Verzekeringen kan ons opdracht geven verhaalsbijstand te verlenen. U meldt uw schade daarom bij ZLM Verzekeringen.

Nee, als u in vaste dienst bent kan dat niet. Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan kan uw werkgever wel besluiten dat hij uw overeenkomst niet verlengt.

Ons advies: zet niet direct uw handtekening onder een dergelijke overeenkomst. Wij kunnen de overeenkomst voor u toetsen, voordat u eventueel akkoord gaat. Een vaststellingsovereenkomst is in principe een rechtsgeldige manier om uw dienstverband te beëindigen. En heet ook wel een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Chantal