Gegevens beheren: uw gegevens laten verwijderen

U kunt onder bepaalde voorwaarden ons vragen om de geregistreerde persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan in de volgende situaties:

  • De persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt.
  • Als u uw toestemming voor de verwerking intrekt en de Stichting Rechtsbijstand ZLM geen rechtsgrond heeft voor de verwerking. In bepaalde gevallen is de Stichting Rechtsbijstand ZLM overigens verplicht om persoonsgegevens te bewaren.

U kunt uw verzoek voor de verwijdering met een motivatie indienen via het contactformulier privacy. Wilt u bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs doen? Wij kunnen uw verzoek namelijk alleen in behandeling nemen als u hiervan een kopie inlevert. Wij hebben dit nodig om er zeker van te zijn dat de juiste persoon het verzoek aan ons doet. U ontvangt binnen ten minste 4 weken een bericht van ons over uw verzoek.

Ga terug naar de privacyverklaring