Gegevens beheren: uw gegevens inzien

Wilt u uw gegevens inzien? U kunt ons vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit kan door gebruik te maken van het contactformulier privacy. Wilt u bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs doen? Wij kunnen uw verzoek namelijk alleen in behandeling nemen als u hiervan een kopie verstrekt. Wij hebben dit nodig om er zeker van te zijn dat de juiste persoon het verzoek aan ons doet. U ontvangt binnen ten minste 4 weken een overzicht van uw gegevens.

Ga terug naar de privacyverklaring