Gegevens beheren: uw gegevens doorgeven

In een aantal gevallen kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens digitaal aan u of aan een andere organisatie door te laten geven. Er moet sprake zijn van de volgende situaties:

  • De gegevens moet u zelf aan ons hebben verstrekt;
  • De verwerking van uw gegevens door ons gebeurt met uw toestemming;
  • Het gaat om digitale gegevens.

De gegevens die u digitaal kunt (laten) overdragen zijn:

  • Uw persoons- en contactgegevens;
  • Een overzicht van uw meldingen. 

Contactformulier privacy

Op uw verzoek kunnen wij bepaalde gegevens toesturen. U dient uw verzoek met motivatie in via het contactformulier privacy. Wilt u bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs doen? Wij kunnen uw verzoek namelijk alleen in behandeling nemen als u hiervan een kopie inlevert. Wij hebben dit nodig om er zeker van te zijn dat de juiste persoon het verzoek aan ons doet. U ontvangt binnen ten minste 4 weken een bericht van ons over uw verzoek.

Ga terug naar de privacyverklaring