Verstrekken persoonsgegevens: financiële instellingen

Bij een schadegeval kan het noodzakelijk zijn dat uw gegevens worden verstrekt aan een andere financiële instelling, zoals verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten om de schade te behandelen.

Ga terug naar de privacyverklaring