Gegevens beheren: bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat de Stichting Rechtsbijstand ZLM uw gegevens verwerkt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

U kunt uw bezwaar doorgeven door gebruik te maken van het contactformulier privacy. Wilt u bij uw bezwaar een kopie van een geldig legitimatiebewijs doen? Wij kunnen uw bezwaar namelijk alleen in behandeling nemen als u hiervan een kopie inlevert. Wij hebben dit nodig om er zeker van te zijn dat de juiste persoon het bezwaar bij ons indient. U ontvangt binnen ten minste 4 weken een bericht van ons over uw bezwaar.

Ga terug naar de privacyverklaring