Bewaartermijnen

Stichting Rechtsbijstand ZLM bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren.

De bewaartermijn die Stichting Rechtsbijstand ZLM hanteert is afhankelijk van de aard van de gegevens en van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn verschilt per doel. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd.

Bewaartermijnen

Geanonimiseerde gegevens

Na afloop van de bewaartermijnen worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en 15 jaar bewaard voor statistische doeleinden. Doordat de gegevens geanonimiseerd zijn, zijn de overgebleven gegevens niet te herleiden naar personen.

Personenschadedossiers

Wij bewaren na afloop van de passieve bewaartermijn van 10 jaar de personenschadedossiers nog 15 jaar in een speciaal archief. Dit doen we vanwege de zorgplicht voor het slachtoffer van personenschade.

Ga terug naar de privacyverklaring