Gegevens beheren: beperken van verwerking van gegevens

U kunt ons in bepaalde gevallen vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, en alleen tijdelijk met uw toestemming te gebruiken. Dit kan indien:

  • U een verzoek tot verbetering heeft gedaan, of bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en wij dit verzoek nog in behandeling hebben;
  • De gegevensverwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens verwijderen.

Het beperken van de verwerking betekent niet dat de Stichting Rechtsbijstand ZLM in alle gevallen alle activiteiten moet of kan stoppen. Er zijn situaties denkbaar dat het vanwege zwaarwegende belangen of rechten noodzakelijk is dat wij de gegevens blijven gebruiken. U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie dat er sprake is van civiele of strafrechtelijk procedures. 

U kunt uw verzoek met motivatie indienen via het contactformulier privacy. Wilt u bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs doen? Wij kunnen uw verzoek namelijk alleen in behandeling nemen als u hiervan een kopie inlevert. Wij hebben dit nodig om er zeker van te zijn dat de juiste persoon het verzoek aan ons doet. U ontvangt binnen ten minste 4 weken een bericht van ons over uw verzoek.

Ga terug naar de privacyverklaring