Verstrekken persoonsgegevens: artsen en medisch adviseurs

Bij bepaalde meldingen zijn er medische gegevens over u nodig. Als er daarnaast gegevens van een arts nodig zijn, vragen wij altijd eerst om uw toestemming. Wij geven dan aan waarom deze informatie van u nodig is en om welke gegevens het gaat. U mag uw toestemming bovendien altijd weer intrekken. 

Het opvragen en verwerken van gegevens over uw gezondheid gebeurt uitsluitend door de medisch adviseur en zijn medische staf. Alle medewerkers die kennis kunnen nemen van gegevens omtrent gezondheid hebben een geheimhoudingsverplichting.

Ga terug naar de privacyverklaring